POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszy dokument jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Pelna treść polityki znajduje się tutaj

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można pobrać tutaj